Erstatningsrett for nettselskap

Alt du trenger å vite om erstatningsrett. Forbrukerkjøpsloven ble ved lovendring gjort gjeldende fra 2007 for «avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi».Lovens regulering av forbrukerkjøperens krav mot selger ved forsinkelser og mangler gjelder i nettavtaleforholdet mellom forbrukere og nettselskap. Loven er ufravikelig, og det er ikke tillatt å avtale eller gjøre gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukerne enn de som følger av loven.

I boken gjennomgår advokat Inge A. Fredriksen, partner i Advokatfirmaet NORDIA DA og mangeårig juridisk rådgiver for en rekke nettselskap, reguleringen av nettselskapenes erstatningsansvar overfor sine forbrukerkunder slik dette nå er regulert i gjeldende Standard nettavtale og forbrukerkjøpsloven. Boken gir en elementær innføring for ikke-jurister i relevant erstatningsrett i nettavtaleforhold, og forklarer betydningen av viktige begreper og sammenhenger i erstatnings-retten. Fremstillingen har ledere og saksbehandlere i nettselskapene som målgruppe, men det er forfatterens håp at også andre som har interesse for emnet kan ha nytte av boken. Eksemplene og drøftelsene i boken er i hovedsak hentet fra nettselskapenes hverdag.


Pris

kr 290,-

+ porto/eksp. gebyr.

For mere informasjon kontakt oss på:
Telefon 22 00 11 50
E-post: energi@energi-nett.no

Bestill bok