Norske dammer/Norwegian dams

Praktbokverket Norske dammer i to bind presenterer og dokumenterer mer enn 300 vannkraftdammer over hele Norge. Bøkene viser vakre dammer som gir evig, fornybar og forurensningsfri vannkraft. Norske dammer er velegnet som oppslagsverk og gave til ansatte, styrer, kunder og samarbeidspartnere. Bøkene er tilgjengelig i både norsk og engelsk utgave.
 

Pris

kr 1 200,-

+ porto/eksp. gebyr per boksett.

Bokverket er trykket i begrenset opplag.

 

For mere informasjon kontakt oss på:
Telefon 22 00 11 50
E-post: energi@energi-nett.no

Bestill bok