Norske vannkraftverk

Bokverket Norske vannkraftverk presenterer i to bind de fleste norske vannkraftverk med installasjon på 10 MW eller mer. Bøkene gir en oversikt over det norske vannkraftsystemet gjennom omtale, tallopplysninger og bilder av hvert enkelt kraftverk.

Bokverket er ment som den første samlede presentasjon av de norske vannkraftverkene etter at hovedperioden for vannkraftutbygging nå er over. Bøkene vil ha verdi for alle som arbeider med eller har spesiell interesse for kraftproduksjon.

I tillegg framstår bøkene som en vakker presentasjon av produksjonsanleggene for den evig fornybare og forurensingsfrie vannkraften.


Pris

kr 990,-

pr boksett + porto/eksp.
 

 Bokverket er trykket i begrenset opplag.
 

For mere informasjon kontakt oss på:
Telefon 22 00 11 50
E-post: energi@energi-nett.no

Bestill bok