Strømavtaler 2. utgave

Energi Forlag utgir boken ”Strømavtaler – Kommentarutgave Utgave 2” av advokat Inge A. Fredriksen. 2. utgaven er oppdatert på rettsutviklingen siden forrige utgave i 2007, og teksten er utvidet, omredigert og delvis nyskrevet.

Boken vil være nyttig for alle som arbeider med rettsspørsmål på feltet, og som har behov for referanselitteratur. Boken er på 223 sider.

Forfatteren, advokat Inge A. Fredriksen, er partner i Advokatfirmaet NORDIA DA og har tidligere vært juridisk rådgiver i Norges Energiverkforbund og Enfo, to organisasjoner som har vært forløpere for Energi Norge. Han har arbeidet­ med standard­kontrakter på dette feltet de siste 20 årene. Fredriksen har holdt en lang rekke kurse for ledere og kunde­behandlere i energiselskapene. I løpet av de 20 årene forfatteren har arbeidet­ med kontraktene, er dette fjerde «generasjon­» av kontrakter han nå holder kurser om.


Pris

kr 575,-

+ porto/eksp. gebyr.

Boken er trykket i begrenset opplag.

For mere informasjon kontakt oss på:
Telefon 22 00 11 50
E-post: energi@energi-nett.no

Bestill bok