Vår Energi

Kundemagasinet som styrker lokal forankring og bygger omdømme.

Vår Energi hjelper ditt selskap med å sørge for god og relevant informasjon til dine kunder. Magasinet er fleksibelt, med mulighet for egne lokale sider og budskap fra ditt selskap, på en svært kostnadseffektiv måte.

 
Hva er Vår Energi?

Behovet for eksponering, profilering og identifisering av viktige hjørnesteinsbedrifter er større enn noensinne. Vår Energi er et konsept for energiselskapene i Norge, og utgis for å gi husholdninger og virksomheter nytteverdi rundt temaer som strømsparing, brannsikkerhet, fornybare og alternative energikilder, smarte hjem og smartstrøm. Bladet gir forbrukerne informasjon om relevante tema og evner å forklare kompliserte bransjetema på en lettfattelig måte for everkenes kunder.

Energi- og klimaspørsmål og ren, fornybar energi er mer aktuelt enn noensinne. Vår Energi kan være et viktig bidrag og styrke ditt selskaps informasjonarbeid. Bladet gir muligheter for lokale og regionale tilpasninger og er et kostnadseffektivt virkemiddel i god kundekommunikasjon og omdømmebygging.

Les mer om Vår Energi i informasjonsbrosjyren oppe til høyre, med eksempler på artikler og lokale sider, samt referanser fra deltakende selskaper. Magasinet er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk.

Her er nærmere informasjon og illustrerte eksempler på tematikk Les tidligere utgaver
av Vår Energi